Nếu bạn đang quan tâm để phân phối sản phẩm của chúng tôi ở Đông hay Tây Âu, xin vui lòng điền vào mẫu đơn xin đại lý bán lẻ của chúng tôi để nhận được các điều kiện quốc tế các đại lý của chúng tôi bảng giá và. Nhờ cung cấp cho chúng tôi số thuế GTGT hợp lệ của bạn nếu bạn đang ở trong một quốc gia thuộc Cộng đồng châu Âu.

kho hàng của chúng tôi nằm ở Pháp sẽ có thể cung cấp cho bạn với số lượng bất kỳ, từ 96 đơn vị để thả tàu.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp tại liên hệ với [@] easygreeneurope.com